Pobierz i dostosuj ikony w css – dowolny rozmiar, kolor, styl.
http://zurb.com/playground/foundation-icon-fonts-3